Bahasa MelayuEnglish (UK)

Kejuruteraan

pdf icon Klik untuk muat turun

Fungsi Utama:

1.Sektor Kejuruteraan Mekanikal

Bertanggungjawab:

i) Merancang, menyelia, melaksanakan dan memastikan semua aktivti yang berkaitan operasi, penyelenggaraan dan kontrak berkaitan sistem mekanikal penghawa dingin.

ii)Merancang, menyelia, melaksanakan dan memastikan semua aktiviti yang berkaitan operasi, penyelenggaraan dan kontrak berkaitan sistem mekanikal perpaipan sanitari & sistem pam.

iii)Merancang, menyelia, melaksanakan dan memastikan semua aktiviti yang berkaitan operasi, penyelenggaraan dan kontrak berkaitan sistem mekanikal AM.

iv)Merancang, menyelia, melaksanakan semua aktiviti operasi dan penyelenggaraan kampus cawangan (berkaitan Mekanikal).

v)Merancang, menyelia, melaksanakan semua aktiviti operasi dan penyelenggaraan automatif di Universiti Malaysia Sabah.

2. Sektor Kejuruteraan Elektrikal

i) Bertanggungjawab dalam pembaikan dan penyelenggaraan kemudahan Sistem Elektrikal bangunan dan infrastruktur.

ii)Memastikan perkhidmatan Sistem Elektrik dalam keadaan sempurna dan beroperasi dengan baik dan selamat.

3. Sektor Kejuruteraan Awam

i) Merancang dan mengurus hal ehwal penyelenggaraan dan pembaikan kecil bagi skop kejuruteraan awam dan infrastruktur.

ii)Merancang dan mengurus hal ehwal kontrak kerja berkaitan skop kejuruteraan awam dan infrastruktur serta kontrak perkhidmatan pembersihan dan kawalan serangga perosak.

iii)Merancang, menyedia dan menyemak skop/ speksifikasi teknikal kerja-kerja bagi skop kejuruteraan awam dan struktur.

4. Sektor Penjimatan Utiliti Dan Pengurusan Tenaga

i)Memantau, menganalisa dan menguruskan penggunaan elektrik, air dan telefon.

ii)Mengenalpasti, merancang dan melaksanakan program penjimatan.