Bahasa MelayuEnglish (UK)

Kontrak & Ukur Bahan

 

VISI ;

Ke arah transformasi automasi sistem pentadbiran kontrak Universiti Malaysia Sabah.

MISI ;

1. Membangunkan manual pentadbiran kontrak yang mantap.

2. Membangunkan platform online untuk memudahkan capaian maklumat projek kepada stakeholder yang berkaitan (limited access).

FUNGSI UTAMA ;

1) Merancang, memantau, menyelia dan mentadbir urus aktiviti perolehan dan pentadbiran kontrak.

2) Mengurus perolehan sebutharga dan tender.

3) Memberikan khidmat nasihat bagi perancangan projek, kos projek dan penyelarasan aktiviti yang berkaitan.

4) Memastikan pelaksanaan projek-projek pembangunan, ubahsuai dan naiktaraf mengikut jadual, sumber dan matlamat selaras dengan spesifikasi kerja dan dokumen sebutharga/tender.