ENGBM

|  Directory  |  Site Map  |  Contact Us  |  Staff  |  Student  |

Retreat Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Retreat Jabatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi telah diadakan pada 13 - 14 Disember 2019 di Palace Hotel, Kota Kinabalu

Peserta terdiri daripada semua Pegawai Teknologi Maklumat dan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat.

Pengisian adalah seperti pembentangan KPI setiap seksyen, Halatuju 2020 dan penstrukturan seksyen.

retreatJabatan