ENGBM

|  Directory  |  Site Map  |  Contact Us  |  Staff  |  Student  |

KLUSTER PENGURUSAN SUMBER DIGITAL DAN REPOSITORI

Activity

Bengkel Sistem Media Host

Bengkel Sistem Media Host

Objektif aktiviti adalah memperkenalkan sistem mediahost yang merupakan projek SMBU di bawah Kluster Pengurusan Sumber Digital & Repositori seterusnya aktiviti latihan penggunaan sistem serta pengumpulan bahan-bahan dari setiap JFPIU.