ENGBM

|  Direktori  |  Peta Laman  |  Hubungi Kami  |  Staf  |  Pelajar  |

ICT Infrastructure

Infrastruktur ICT

Fungsi:

  1. Merancang dan mengurus keperluan infrastruktur ICT untuk bangunan baru melibatkan kampus induk dan cawangan.
  2. Mengenalpasti teknologi terkini yang berkaitan infrastruktur ICT untuk digunapakai selaras dengan keperluan semasa dan hala tuju universiti.
  3. Merancang , mengurus dan menyelaras projek-projek infrastruktur dan pengkomputeran universiti.
  4. Mewujudkan dan melaksanakan Dasar ICT (DICT) yang berkaitan infrastruktur ICT universiti.
  5. Mewujudkan Standard Operating Procedure (SOP) dalam memastikan operasi mengikut hala tuju universiti.

 

BAHAGIANSEKTORSEKSYEN
INFRASTRUKTUR ICTPENGURUSAN RANGKAIAN & TELEKOMUNIKASIPERKHIDMATAN RANGKAIAN KAMPUS
PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI
PENGURUSAN PUSAT DATAOPERASI PUSAT DATA
PERKHIDMATAN BACKUP & RECOVERY
PANGKALAN DATA
TEKNOLOGI PELAYAN (WEB/OS)
PENGURUSAN TEKNOLOGI KOMPUTERPENGKOMPUTERAN
PERKHIDMATAN SOKONGAN