ENGBM

|  Direktori  |  Peta Laman  |  Hubungi Kami  |  Staf  |  Pelajar  |

Keselamatan ICT

Keselamatan ICT

Fungsi:

  1. Merancang dan mengurus keperluan infrastruktur ICT untuk bangunan baru melibatkan kampus induk dan cawangan.
  2. Mengenalpasti teknologi terkini yang berkaitan infrastruktur ICT untuk digunapakai selaras dengan keperluan semasa dan hala tuju universiti.
  3. Merancang , mengurus dan menyelaras projek-projek infrastruktur dan pengkomputeran universiti.
  4. Mewujudkan dan melaksanakan Dasar ICT (DICT) yang berkaitan infrastruktur ICT universiti.
  5. Mewujudkan Standard Operating Procedure (SOP) dalam memastikan operasi mengikut hala tuju universiti.

 

BAHAGIANSEKTORSEKSYEN
KESELAMATAN ICTPERKHIDMATAN KESELAMATANKESELAMATAN SISTEM APLIKASI
SISTEM KESELAMATAN RANGKAIAN