ENGBM

|  Direktori  |  Peta Laman  |  Hubungi Kami  |  Staf  |  Pelajar  |

Bahagian, Sektor & Seksyen

 
KESELAMATAN ICT
Mengenalpasti teknologi terkini yang berkaitan infrastruktur ICT untuk digunapakai selaras dengan keperluan semasa dan hala tuju universiti...
 
MULTIMEDIA & PENDIDIKAN
Merancang, mengenalpasti dan melaksana pembangunan dan operasi laman web/portal secara keseluruhan mengikut keperluan universiti…
 
PENGURUSAN DATA
Merancang, mengenalpasti dan melaksana pengurusan data dan operasi secara keseluruhan mengikut keperluan universiti...
 
INFRASTRUKTUR ICT
Merancang dan mengurus keperluan infrastruktur ICT untuk bangunan baru …
 
SOKONGAN SISTEM MAKLUMAT AKADEMIK
Merancang keperluan sistem aplikasi untuk membantu dalam pentadbiran dan pengurusan melibatkan hal ehwal akademik;…