ENGBM

|  Direktori  |  Peta Laman  |  Hubungi Kami  |  Staf  |  Pelajar  |

Multimedia & Pendidikan

Multimedia & Pendidikan

Fungsi:

  1. Merancang, mengenalpasti dan melaksana pembangunan dan operasi laman web/portal secara keseluruhan mengikut keperluan universiti.
  1. Merancang, mengenalpasti dan melaksana operasi sistem e-pembelajaran
  1. Merancang, mengenalpasti dan melaksana operasi pembangunan dan pengurusan bahan-bahan multimedia dan grafik untuk tujuan pengurusan dan P&P
  1. Merancang, mengenalpasti dan melaksana operasi pembangunan kandungan untuk tujuan P&P dan pengurusan.

 

BAHAGIANSEKTORSEKSYEN
MULTIMEDIA & PENDIDIKANPORTAL & MAKLUMATPORTAL
PENGURUSAN MAKLUMAT
E-PEMBELAJARANOPERASI SISTEM PEMBELAJARAN
KANDUNGAN KREATIF
MULTIMEDIA & PENDIDIKANAUDIO VISUAL
PENERBITAN ELEKTRONIK
GRAFIK