Bahasa MelayuEnglish (UK)

Unit Kawalan Zon

Tugas-tugas unit ini adalah seperti berikut :

1. Menyediakan perkhidmatan kawalan statik di pintu utama Universiti.

2. Pengurusan pendaftaran pelawat.

3. Pengurusan khidmat pelanggan.

4. Menjalankan rondaan di zon tanggungjawab.

5. Perkhidmatan kawalan di pusat pentadbiran Universiti.