Unit Ronda

Cetak

Tugas-tugas unit ini adalah seperti berikut :

1. Pemeriksaan perimeter Universiti.

2. Menjalankan rondaan keselamatan kampus.

3. Memantau prestasi kualiti syarikat perkhidmatan swasta.

4. Urusetia mesyuarat kawalan keselamatan kampus.

5. Pengurusan laporan-laporan pencapaian prestasi bahagian.