AKTIVITI 1998

AKTIVITI-AKTIVITI KESEUMBA PADA TAHUN 1998

14 Februari
Lawatan KESUMBA ke Rumah Warga Tua di Sri Pritchard, Kinarut.

7 April
Majlis Qurban anjuran bersama KESUMBA, HEP, MPP dan JAKMAS di Kampus Jalan Tuaran.

27 Jun
Bengkel Hidroponik anjuran KESUMBA dan PPNS di Perpustakaan Kampus Jalan Tuaran.

8 Julai Perlantikan Ahli Jawatankuasa Sidang Pengarang KESUMBA.
16 Ogos Gerai KESUMBA sempena Karnival Sukan UMS di Kampus Jalan Tuaran.

20 Ogos Lawatan BAKISA ke UMS. KESUMBA sebagai tuan rumah bersama UMS yang menerima lawatan tersebut.

23 Ogos Bengkel Makanan dan Pemakanan Seimbang dan Sihat untuk keluarga di Bilik Multimedia, UMS Kampus Jalan Tuaran anjuran KESUMBA dan Sekolah Sains Makanan dan Pemakanan.