• image

Visi dan Misi

MISI

Menjadikan KKFM sebagai stesen radio yang berwibawa, unggul dan diminati seluruh lapisan masyarakat.

VISI

Menyalurkan informasi dan menyiarkan rancangan hiburan yang berkualiti selaras dengan arus pembangunan negara.
Menarik para pendengar terutamanya dalam kalangan generasi muda menerusi hiburan santai yang mampu membina identiti dan jati diri.


OBJEKTIF PENUBUHAN

Menyebarkan maklumat dan perkembangan isu-isu semasa kepada masyarakat khususnya di sekitar Kota Kinabalu di samping menghiburkan masyarakat dengan lagu-lagu yang disediakan.

Membina hubungan yang lebih erat dengan masyarakat luar menerusi pengisian rancangan yang interaktif khususnya melalui panggilan telefon, sms dan Facebook (KK FM).