• Bahasa Melayu (MY)
  • English (UK)
Kakitangan Profesional
 Aieen4Nurulain Ismail
Pustakawan Kanan
Ketua Bahagian
No. UCS: 102486
Emel: aieen@ums.edu.my

 

Kakitangan Sokongan
Mastura Anum Amran
Pembantu Pustakawan
No. UCS: 102482
Emel: arenum@ums.edu.my
Munira Marasan
Pembantu Pustakawan
No. UCS: 102879
Emel: munira@ums.edu.my
Wahyuni Samijan
Pembantu Pustakawan
No. UCS: 101725
Emel: wahyuni@ums.edu.my
<