• Bahasa Melayu (MY)
  • English (UK)
Bahagian Pengurusan Rekod & Arkib
Kakitangan Profesional
Md Sazali Md Salleh

Sabaruddin Mamat
Timbalan Ketua Pustakawan Kanan
Ketua Bahagian
Tel: +6088 - 320000 ext. 2299
Email: sbruddin@ums.edu.my

norisah danial

Sariady Jamanih

Pustakawan Kanan
Seksyen Rekod & Arkib
Tel: +6088 - 320000 ext. 2323
Email: sariady@ums.edu.my
norisah danial

Mohd Tajuddin Atin

Pustakawan Kanan
Seksyen Rekod & Arkib 
Tel: +6088 - 320000 ext. 2323
Email: tjdin@ums.edu.my
Kakitangan Sokongan
Nazirah binti Mohd Rosli
Pembantu Pustawakan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2315
Email: mszira@ums.edu.my
Nurulain binti Osman
Pembantu Pustakawan 
Tel: +6088 - 320000 ext. 2247
Email: nurul_90@ums.edu.my
<