• Bahasa Melayu (MY)
  • English (UK)

Bahagian Perkhidmatan Sokongan 
Pembelajaran & Penyelidikan

     

 
Rosnitah Gumpar
Timbalan Ketua Pustakawan
Ketua Bahagian
Tel: +6088 - 320000 ext. 1436
Email: nita@ums.edu.my   

                                                                                

HETTY HAZWANI
Jamiun Micheal
Pustakawan Kanan
Ketua Seksyen Sirkulasi 
Tel: +6088 - 320778 / +6088 - 320000 ext. 2530
Email: jamiun@ums.edu.my                                                                    

HETTY HAZWANI
Alberto Aning
Pustakawan Kanan
Ketua Seksyen Rujukan Informasi & Literasi Maklumat
Tel: +6088 - 320000 ext. 2654
Email: alberto@ums.edu.my

HETTY HAZWANI
Mildah Sarudin
Pustakawan Kanan
Seksyen Khidmat Pelanggan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2248
Email: mell77@ums.edu.my

                                                           

HETTY HAZWANI
Mohammad Firdaus Abdul Alim
Pustakawan
Unit Rujukan & Informasi
Tel: +6088 - 320000 ext. 2656
Email: mydaus@ums.edu.my              

                                                                                                              

HETTY HAZWANI
Juliza Ramzi
Pustakawan
Unit Sirkulasi
Tel: +6088 - 320000 Samb. 2383
Emel: juliza86@ums.edu.my

                                                                                                             

Rudiman Juri
Ketua Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2240
Email: rudiman@ums.edu.my

 

Suartini Suratman 
Pembantu Pustakawan Kanan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2241
Email: suartini@ums.edu.my

 

Brendon Inggam Estrop 
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2240
Email: brendon@ums.edu.my

 

Evra Malubin
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2294
Email: evra2012@ums.edu.my

 

Junaine Jasni
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2300
Email: junainie@ums.edu.my

 

Mohd Sophian Junit
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2302
Email: msophian@ums.edu.my

 

Shamsiah Mahmud
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2294
Email: shamsiah@ums.edu.my

 

Siti Khatizah Naimah Abd Rashid
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2308
Email: khatizah@ums.edu.my

 

Wan Kamaruddin Abdullah
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext  2294
Email: wank@ums.edu.my


 

Mohd Syahrum Mohiddin
Pembantu Pustakawan Kanan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2240
Email: syahrum@ums.edu.my

 

Safrudin Darun
Pembantu Pustakawan Kanan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2220/2286
Email: safrudin@ums.edu.my

 

Charles Kimmuan 
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2302
Email: charles@ums.edu.my

 

Jerry Suning
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2294
Email: jerrys@ums.edu.my

 

Mohd Fazle Jahani
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2294
Email: fazle@ums.edu.my

 

O'neal Gerald 
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2302
Email: oneal@ums.edu.my

 

Ritchiericco Christopher Toidis
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2240
Email: ritchiericco@ums.edu.my

 

Shariff Luqman Shariff Kadir
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2240
Email: luqman90@ums.edu.my

 

Wahyuni Samijan
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 Samb. 2300
Email: wahyuni@ums.edu.my

Mohd Yassin Kupun
Pembantu Pustakawan Kanan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2336
Email: m_yassin@ums.edu.my

 

Asrul Effendy Marzuki
Pembantu Pustakawan Kanan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2294
Email: asrulem@ums.edu.my

 

Ester Vizeana Michael 
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2240
Email: ester87@ums.edu.my

 

Jumianah Abd Ghani
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2302
Email: jumianah@ums.edu.my

 

Mohd Husliazi Hussin 
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2320
Email: husliazri@ums.edu.my

 

Patrick Banson
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2240
Email: patrick@ums.edu.my

 

Rohana Hj Kubis
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2108
Email: rohana83@ums.edu.my

 

Slysbister Justin
Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 2240
Email: slysbister@ums.edu.my

 


 

Multimedia Mini Library, Faculty of Engineering

Danan Hj Masalleh
Ketua Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 3329
Email: dhm007@ums.edu.my

Siti Jurinah Asmat
Ketua Pembantu Pustakawan
Tel: +6088 - 320000 ext. 3329
Email: ctjue@ums.edu.my

<