• Bahasa Melayu (MY)
  • English (UK)
Pejabat Ketua Pustakawan
 Zawawi Tiyunin

Zawawi Tiyunin

Ketua Pustakawan
Tel: +6088 - 320244 / +6088 - 320000 ext. 2203
Email: zawawitj@ums.edu.my
Kakitangan Sokongan

Salamah Samat Jamil

Setiausaha Pejabat Kanan
Tel: +6088 - 320000 Samb. 2201
Email: palibrary@ums.edu.my

Farino Taip

Pemandu Kenderaan
Email: farino@ums.edu.my

<