• Bahasa Melayu (MY)
  • English (UK)
Perpustakaan Kampus Antarabangsa Labuan
Kakitangan Profesional
Dayang Ruhidah Raplee

Dayang Ruhidah Raplee

Pustakawan, Seksyen Perkhidmatan Pengguna dan Maklumat
Kampus Antarabangsa Labuan
Tel: +6087 - 460430/088-320000 ext. 614776
Email: dgruhidah@ums.edu.my

 Support Staff
Mohd Azrie Sugianto
Pembantu Pustakawan Kanan
Tel: +6087-460511
Email: azrie@ums.edu.my
Sunarti Kahar
Pembantu Pustakawan Kanan
Tel: +6087-460511
Email: sunarti@ums.edu.my
Tinyhanizam Kula
Pembantu Pustakawan Kanan
Tel: +6087-460511
Email: sirikal@ums.edu.my
Adih Masri
Pembantu Pustakawan
Tel: +6087-460511
Email: adih@ums.edu.my
Aishah Adam
Pembantu Pustakawan
Tel: +6087-460505
Email: aishah@ums.edu.my
Dg Siti Norashikin Jainal 
Pembantu Pustakawan
Tel: +6087-460505
Email: dgshikin@ums.edu.my
Mohd Athaqifie A.Roslee
Pembantu Pustakawan
Tel: +6087-460505
Email: alhaqifie@ums.edu.my
Mohd. Radzi Mohd Idris
Pembantu Pustakawan
Tel: +6087-460505
Email: radzi@ums.edu.my
Mona Lydia Arshat
Pembantu Pustakawan
Tel: +6087-460505
Email: mona@ums.edu.my
Rasidah Sawal
Pembantu Pustakawan
Tel: +6087-460511
Email: rasidah@ums.edu.my
Roslelawati Salim 
Pembantu Pustakawan
Tel: +6087-460505
Email: lelawati@ums.edu.my
Zuffary Hj. Ahmad 
Pembantu Pustakawan
Tel: +6087-460511
Email: zuffary@ums.edu.my
Dg Marianah Ag Ibrahim
Pembantu Tadbir
Tel: +6087-460511
Email: marianah@ums.edu.my
Hasrin Borhanordin
Pembantu Operasi
Tel: +6087-460511
Email: hasrin@ums.edu.my
<