• Bahasa Melayu (MY)
  • English (UK)

Pangkalan Data

Adalah sumber bahan elektronik yang menyediakan akses maklumat atas talian yang terdiri daripada kajian artikel, kertas penyelidikan, jurnal, kertas persidangan, prosiding, fail kes, dan lain-lain. Maklumat ini disediakan dalam bentuk teks penuh atau abstrak hanya bergantung kepada langganan Perpustakaan . Sila memastikan anda memerlukan Adobe Reader untuk memuat turun artikel teks penuh.
Sekiranya mahu mengakses pangkalan data dari luar rangkaian universiti, pengguna boleh menggunakan perkhidmatan Off Campus Access.

<