Bahasa MelayuEnglish (UK)

Pemetaan dan Penyediaan Pangkalan Data Kawasan Berisiko Tinggi Gempa Bumi, Banjir dan Tanah Runtuh di Sabah

Tajuk Projek : Pemetaan dan Penyediaan Pangkalan Data Kawasan Berisiko Tinggi Gempa Bumi, Banjir dan Tanah Runtuh di Sabah

Dana :  UMS (STD0008)

Tempoh Penyelidikan : 2016-2018

Penyelidik : Prof. Dr. Felix Tongkul, Dr. Rodeano Roslee, Dr. Ismail Abd Rahim & Prof. Dr. Kawi Bidin

Status : Selesai