Bahasa MelayuEnglish (UK)

Intergrasi GIS Dalam Penafsiran Bencana Gelinciran Tanah Di Kawasan Kota Kinabalu, Sabah

Tajuk Projek : Intergrasi GIS Dalam Penafsiran Bencana Gelinciran Tanah Di Kawasan Kota Kinabalu, Sabah

Dana :  Kementerian Pengajian Tinggi (FRG0258-SS2/2010)

Tempoh Penyelidikan : 2010-2012

Penyelidik : Mustapa Abd. Talip & Dr. Rodeano Roslee

Status : Selesai