Bahasa MelayuEnglish (UK)

Kajian Kestabilan Cerun di Kawasan Kota Kinabalu, Sabah

Tajuk Projek : Kajian Kestabilan Cerun Di Kawasan Kota Kinabalu, Sabah

Dana :   Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (FRG0043-ST-1/2006) 

Tempoh Penyelidikan : 2006-2008

Penyelidik : Prof. Dr. Baba Musta, Dr. Rodeano Roslee & Dr. Ismail Ab. Rahim

Status : Selesai