Bahasa MelayuEnglish (UK)

Kajian Geomorfologi Tepi Pantai Kawasan Terpilih Di Sabah Timur Untuk Penilaian Impak Tsunami

Tajuk Projek : Kajian Geomorfologi Tepi Pantai Kawasan Terpilih Di Sabah Timur Untuk Penilaian Impak Tsunami

Dana : Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (SCF0015)

Tempoh Penyelidikan : 2006-2009

Penyelidik : Prof. Dr. Felix Tongkul & Prof. Madya Dr. Ejria Salleh

Status : Selesai