Bahasa MelayuEnglish (UK)

Kajian Sifat Kejuruteraan Batuan Dan Tanah Formasi Trusmadi Di Kawasan Kundasang, Sabah

Tajuk Projek : Kajian Sifat Kejuruteraan Batuan Dan Tanah Formasi Trusmadi Di Kawasan Kundasang, Sabah

Dana : Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (FRG0095-ST-1/2006)

Tempoh Penyelidikan : 2006-2010

Penyelidik : Dr. Rodeano Roslee, Prof. Dr. Baba Musta & Prof. Dr. Felix Tongkul

Status : Selesai