Bahasa MelayuEnglish (UK)

Kajian Polisi Guna Tanah Sabah - Isu berkaitan Geologi dan Perlombongan

Tajuk Kajian Polisi Guna Tanah Sabah - Isu berkaitan Geologi dan Perlombongan 
Perunding Felix Tongkul (Perunding bersama WWF)
Klien Kerajaan Negeri Sabah
Tahun 2007-2008
Status Selesai
Ringkasan Mengenalpasti isu yang berkaitan dengan perlombongan dan kegunaan sumber-sumber geologi (seperti mineral, bahan binaan, air, tapak warisan geologi), dan kekangan geologi (seperti banjir, tanah runtuh, gempa bumi) untuk tujuan melestarikan pengurusan guna tanah dalam negeri.