Ismail Ibrahim & Humin Jusilin & Fong Soon Fook (2017). Matrix Show 2017

Title
: Matrix Show 2017
Author
: Ismail Ibrahim, Humin Jusilin, Fong Soon Fook
Developer
: Danial Asrafi Bin Yahya & Prof. Dr. Fong Soon Fook
System Administrator
: Salfarah Abdullah
 
Matrix Show 2017
 
Abstract:
MATRIX adalah singkatan kepada Media Art Technology withCamera Tricks Excelence. Matrix Show merupakan satu kursusteras sekolah yang mempamerkan hasil tugasan pelajar programTeknologi Seni Visual tahun tiga (tahun akhir) untuk dinilai mengikut disiplin dalam seni visual yang telah dipelajari dari tahun satu lagi.
Tugasan yang diberikan adalah berdasarkan pengkhususan yang dipilih oleh mereka. Karya yang dihasilkan oleh pelajar tahun akhirini mestilah berkaitan dengan Borneo sama ada dari segi sejarah, etnik, makanan, motif, dan pusat pelancongan. Matrix Show yangdiadakan pada tahun ini akan mempamerkan hasil-hasil karya pelajar tahun akhir yang terdiri daripada pengkhususan Animasi, Pengiklanan, Seni Halus, Iliustrasi Grafik, Catan, Arca, Seramik, Suntingan Video, dan Seni Fibre. Mereka akan menghasilkan karyaatau produk mereka berdasarkan kajian yang telah mereka jalankan.