Prof. Madya Mat Zin Mat Kib et al (2016). FKSW e-Bulletin 2016

Penaung
: Prof. Datuk Dr. Mohd. Harun Abdullah
Penasihat
: Prof. Dr. Ismail Ibrahim
Ketua Editor
: Prof. Madya Mat Zin Mat Kib
Editor
: Dr. Colonius Atang
: Hj. Saat Ag. Damit
: Lokman Abdul Samad
: Ramli Dollah
Reka bentuk Grafik/ E-Bulletin
: Prof. Dr. Fong Soon Fook
: Ak Ab Hashim Pg Ab Ghani
Ahli Jawatankuasa DESTAR
: Mohazam Hussein Mohammad
: Roslinda Petrus