Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Circulars

Bil. Tajuk Muatturun
Bil.1/2017 Pertukaran Nama Kumpulan Perkhidmatan Bukan Akademik Kepada Kumpulan Perkhidmatan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah
Bil.2/2017 Pelaksanaan Dasar Berkursus Tujuh Hari Setahun Bagi Anggota Perkhidmatan Awam Di Universiti Malaysia Sabah
Bil.3/2017 Garis Panduan Keurusetiaan Mesyuarat Utama Fakulti, Pusat dan Institut Di Universiti Malaysia Sabah
Bil.4/2017 Garis Panduan Keurusetiaan Pihak Berkuasa Universiti.
Bil.5/2017 Terma Rujukan Jawatankuasa Penyelidikan dan Inovasi, Jawatankuasa Tetap Senat (PINDAAN 2017)
Bil.6/2017 Polisi Pengurusan Perkhidmatan Percetakan Pejabat Universiti Malaysia Sabah
Bil.7/2017 Garis Panduan Pengurusan Mel Universiti Malaysia Sabah (PINDAAN 2017)
Bil.8/2017 Terma Rujukan Jawatankuasa Pengurusan Rekod Universiti Malaysia Sabah
Bil.9/2017 Hari Pelepasan Am Tambahan Pada 24 April 2017 Sempena Istiadat Pertabalan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V
Bil.10/2017 Garis Panduan Program Sangkutan Industri Kakitangan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah
Bil.11/2017 Pelaksanaan waktu bekerja dalam bulan Ramadhan dan pelepasan bekerja separuh hari sebelum perayaan Hari Raya Aidilfitri bagi kakitangan beragama Islam tahun 2017 / 1438H
Bil.12/2017 Penguatkuasaan Waktu Bekerja Bukan Pejabat Perintah-Perintah Am Bab G
Bil.13/2017 Pindaan Tarikh Cuti Awal Muharram (1439H) Tahun 2017
Bil.14/2017 Garis Panduan Pengurusan Rekod Elektronik Dalam Sistem Elektronik Fail (SEF) Universiti Malaysia Sabah (Pindaan 2017)
Bil.15/2017 Peraturan Pengurusan Kursi-Kursi Universiti Malaysia Sabah (Pindaan 2017)