Bil. Tajuk Muatturun
Bil.1/2000 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2000- Hari Rehat Sabtu Tahun 2000  
Bil.2/2000 Waktu Bekerja Pada Bulan Ramadhan  
Bil.3/2000 Mengumpul/ Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 2000 Dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai