Bil. Tajuk Muatturun
Bil.1/2001 Jadual Hari Rehat Sabtu Minggu Pertama Dan Ketiga Tahun 2001  
Bil.2/2001 Peringkatan Kakitangan Yang Menjalankan Kerja-Kerja Luar  
Bil.3/2001 Carta Organisasi UMS  
Bil.4/2001 Waktu Bekerja Pada Bulan Ramadhan  
Bil.5/2001 Mengumpul/Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 2001 Dan Untuk Tujuan Gentian Wang Tunai  
Bil.6/2001 Pengumuman Rasmi Kemangkatan Ke Bawah Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong