Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

SEKSYEN PERJAWATAN

(English Translation will coming soon)

SEKTOR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SEKSYEN PERJAWATAN

UNIT PENGAMBILAN DAN KENAIKAN PANGKAT (AKADEMIK)
1. Menguruskan proses pengambilan kakitangan akademik (Tetap/Kontrak/Sementara)
2. Menguruskan permohonan pelarasan gaji permulaan kakitangan akademik.
3. Menguruskan proses kenaikan pangkat kakitangan akademik.
4. Menguruskan permohonan kenaikan gred/tukar lantik kakitangan akademik.
5. Menguruskan proses pelantikan semula kakitangan kontrak akademik.
6. Menyediakan laporan dan unjuran keperluan kakitangan akademik.

UNIT PENGAMBILAN DAN KENAIKAN PANGKAT (PENTADBIRAN)
1. Menguruskan proses pengambilan kakitangan pentadbiran (Tetap/Kontrak/Sementara)
2. Menguruskan permohonan pelarasan gaji permulaan kakitangan pentadbiran.
3. Menguruskan proses kenaikan pangkat kakitangan pentadbiran.
4. Menguruskan permohonan kenaikan gred/tukar lantik kakitangan pentadbiran.
5. Menguruskan proses pelantikan semula kakitangan kontrak kakitangan pentadbiran.
6. Menyediakan laporan dan unjuran keperluan kakitangan pentadbiran.

UNIT PENGURUSAN PERJAWATAN
1. Menguruskan Waran Perjawatan.
2. Menyelaraskan permohonan waran Jawatan kepada KPT.
3. Menyediakan Maklumat perjawatan.
4. Menguruskan Pelantikan Jawatan Khas Akademik.
5. Menguruskan Pertukaran Tempat Bekerja (PTB) kakitangan Akademik dan Pentadbiran.
6. Mengendalikan Naziran Perjawatan
7. Menguruskan pentadbiran Seksyen Perjawatan.