Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

SEKSYEN PERKHIDMATAN

(English Translation will coming soon)
SEKTOR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SEKSYEN PERKHIDMATAN

UNIT KEMUDAHAN DAN PERSARAAN

Menguruskan Kemudahan Kakitangan
1. Urusan Rawatan Perubatan kakitangan
2. Urusan Permohonan Tuntutan Klinik Pergigian
3. Mengurus Kemudahan Pengangkutan kakitangan berpindah/ ditukar/ Tamat Kontrak/ Bersara Wajib/Bersara Pilihan/Tuntutan Perjalanan
4. Urusan Pinjaman Perumahan/Pembiayaan Peribad
5. Urusan Pengurusan Jenazah
6. Urusan Mendapatkan Ex-Gratia bagi kakitangan
7. Urusan Permohonan Tambang Belas Ehsan
8. Urusan Mengunjungi Wilayah Asal
9. Urusan Keahlian Kelab Rekreasi kakitangan
10. Urusan Tuntutan Pakaian Rasmi
11. Urusan Kemudahan Tambang Percuma ke Luar Negara Bagi Pegawai Utama
12. Urusan Kemudahan Perlindungan Insuran Kesihatan Bagi kakitangan yang berada di Luar Negara atas urusan persendirian
13. Mengurus permohonan melakukan kerja di luar waktu pejabat
14. Urusetia Mesyuarat Lembaga Perubatan
15. Mengurus peminjaman kakitangan
16. Mengurus permohonan mendapatkan Taraf Penduduk Tetap Permanent Residence bagi kakitangan warga asing
17. Mengeluarkan surat pengesahan kakitangan (status pengesahan bujang, permohonan visa dan sebagainya)

Mengendalikan Urusan Persaraan
1. Mengurus penamatan kakitangan
a) Peletakan jawatan/Tamat Kontrak/Bersara Wajib/Bersara Pilihan
b) Ditamatkan perkhidmatan
2. Mengurus perkhidmatan exit Interview
3. Mengemaskini Buku Rekod Perkhidmatan kakitangan
4. Mengemaskini maklumat ke dalam sistem HR-Online
5. Menguruskan pencantuman perkhidmatan kakitangan
6. Urusan Pencen Terbitan Staf

UNIT PERHUBUNGAN PEKERJA DAN PRESTASI

Mengendalikan Urusan Mesyuarat Bersama Jabatan
1. Urusetia MBJ Peringkat Universiti
2. Urusan Mesyuarat Pemantauan Majlis Bersama Jabatan (MBJ) Peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi

Mengendalikan Kilanan Kakitangan
1. Melaksanakan siasatan ke atas aduan yang diterima
2. Sesi kaunseling kepada kakitangan bermasalah
3. Rekod aduan kilanan kakitangan

Mengendalikan Dasar Pemisah (Exit Policy)
1. Urusetia Mesyuarat Panel Intervensi Psikologi (PIPs)
2. Penyelaras AKRAB peringkat Universiti
3. Urusetia bersama PPSM menyelaras pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Universiti
4. Menyelaras keseluruhan pelaksanaan prosedur Dasar Pemisah (Exit Policy) kepada kakitangan yang berprestasi rendah

Pengurusan Prestasi
1. Menguruskan proses penilaian prestasi tahunan (Performance Appraisal)
2. Menyelaraskan pengukuran prestasi tahunan (Performance Measurement)
3. Menyelaraskan penilaian prestasi untuk pergerakan gaji tahunan
4. Menyelaras pemilihan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
5. Menyelaraskan laporan Kajian Kepuasan Pekerja
6. Menguruskan perkhidmatan kilanan
7. Menyelaraskan mesyuarat berkaitan kilanan dan kepuasan pekerja
8. Urusetia Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia