Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

SEKSYEN PEMBANGUNAN PROFESIONAL

(English Translation will coming soon)
SEKTOR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SEKSYEN PEMBANGUNAN PROFESIONAL

UNIT LATIHAN (PENTADBIRAN)
1. Merancang melaksana dan memantau program pembangunan profesional kakitangan pentadbiran.
2. Mengumpul dan menganalisis keberkesananPenganjuran program pembangunan profesional kakitangan pentadbiran.
3. Menyediakan laporan pelaksanaan program pembangunan profesional kakitangan pentadbiran.
4. Merekodkan dan mengemaskini Sistem MyIDP UMS.
5. Pemegang rekod program pembangunan profesional kakitangan pentadbiran.
6. Urusetia Mesyuarat Lembaga Pembangunan Kompetensi UMS.
7. Urusetia Mesyuarat IDP Sektor Pentadbiran.
8. Urusetia Majlis Perkongsian Ilmu kakitangan pentadbiran.
9. Merancang, melaksanakan dan memantau aktiviti-aktiviti penjanaan.
10.Merekod dan menyediakan laporan mengenai aktiviti-aktiviti penjanaan.
11.Menjalinkan hubungan dengan pihak agensi luar

UNIT LATIHAN (AKADEMIK)
1. Merancang melaksana dan memantau program pembangunan profesional kakitangan akademik.
2. Mengumpul dan menganalisis keberkesananPenganjuran program pembangunan profesional kakitangan akademik.
3. Menyediakan laporan pelaksanaan program pembangunan profesional kakitangan akademik.
4. Merekodkan dan mengemaskini Sistem MyIDP UMS.
5. Pemegang rekod program pembangunan profesional kakitangan akademik.
6. Urusetia Mesyuarat Lembaga Pembangunan Kompetensi UMS.
7. Urusetia Mesyuarat IDP Sektor Akademik.
8. Urusetia Majlis Perkongsian Ilmu kakitangan akademik.
9. Merancang, melaksanakan dan memantau aktiviti-aktiviti penjanaan.
10.Merekod dan menyediakan laporan mengenai aktiviti-aktiviti penjanaan.
11.Menjalinkan hubungan dengan pihak agensi luar