Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

SEKSYEN KEMAJUAN KERJAYA

(English Translation will coming soon)
SEKTOR PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

SEKSYEN KEMAJUAN KERJAYA

UNIT PENGAJIAN LANJUTAN
1. Mengurus dan menyelaras permohonan Kakitangan Akademik di bawah skim SLAB/SLAI/Sabatikal/Pascadoktoral/Sub-Kepakaran.
2. Mengurus permohonan perlanjutan pengajian, tangguh pengajian, mengumpul data dan membentang kertas kerja dalam tempoh cuti belajar.
3. Menyelaraskan kelulusan universiti berkaitan SLAB/SLAI/Sabatikal/Pascadoktoral/Sub-Kepakaran dengan Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)
4. Menyediakan unjuran cuti belajar dan pemantauan hal ehwal pengajian lanjutan akademik/bukan akademik.
5. Mengurus dan menyelaraskan pembayaran tuntutan cuti belajar
6. Merancang dan mengurus kewangan pengajian lanjutan akademik/bukan akademik.
7. Bekerjasama dengan syarikat berkaitan kerajaan (GLC) berkenaan dengan kursus pembangunan eksekutif.
8. Urusetia Jawatankuasa Pengajian Lanjutan (Akademik/Bukan Akademik)
9. Menguruskan pelaksanaan Program Capaian Global (GOP)

UNIT PENGURUSAN BAKAT
Pengurusan Bakat
1. Merancang, melaksana dan memantau Program Orientasi kakitangan baharu
2. Merancang, melaksana dan memantau program Wajib kakitangan:
a) Transformasi Minda berpandukan Pekeliling Perkhidmatan Awam yang sedang berkuatkuasa
b) Kursus Pengajaran dan Pembelajaran (Tetap Dan Kontrak)
3. Merancang, melaksana dan memantau peperiksaan (BITK Dan Trengkas)
4. Merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan Kursus ‘Bridging Program’ bagi jawatan Pembantu Makmal
5. Pemegang rekod kursus asas perkhidmatan kakitangan
6. Merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan Program Mentor & Mentee UMS
7. Merancang, melaksana dan memantau pelaksanaan Program Pemerkasaan Kepimpinan Kakitangan
8. Mengenalpasti calon mengikuti kursus-kursus anjuran AKEPT
9. Pemegang rekod penyertaan kakitangan ke Program anjuran AKEPT
10. Merancang, melaksana dan memnatau pelaksanaan Pelan Penggantian UMS