Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Unit Pentadbiran (BSM)

(English Translation will coming soon)

UNIT PENTADBIRAN
1. Menyelaras Polisi, Peraturan dan Dasar di BSM
2. Menguruskan hal ehwal pentadbiran BSM
3. Menguruskan hal ehwal kewangan BSM
4. Menyelaras Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja BSM
5. Menguruskan rekod cuti dan kebajikan staf BSM
6. Menyelaraskan urusan surat-menyurat BSM
7. Memantau keperluan dan penyelenggaraan pengautomasian proses di bawah Seksyen/Unit
8. Menyelaras pelaksanaan aktiviti-aktiviti am BSM
9. Pengurusan Aset dan Inventori BSM