Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Bengkel Dokumentasi EKSA UMS

Satu Bengkel Dokumentasi EKSA UMS telah dilaksanakan di Bilik Seminar 1, Pusat Pengajian Pascasiswazah UMS. Bengkel ini diadakan adalah bertujuan untuk memberi lebih kefahaman dalam pelaksanaan EKSA di seluruh Universiti.