Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Panduan Pelaksanaan LEAN Universiti Malaysia Sabah 2020

Ucapan Setinggi-tinggi Tahniah dan Terima Kasih Kepada En. Samsuidin Nurdin

Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Encik Samsuidin Nurdin, Timbalan Pendaftar Kanan atas pelantikan sebagai Timbalan Pengarah (Pengurusan & Operasi) Hospital Universiti Malaysia Sabah dan segunung penghargaan juga atas sumbangan dan khidmat bakti sepanjang bertugas di Jabatan Pendaftar.