Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Bahagian Keselamatan

BAHAGIAN KESELAMATAN

Bahagian Keselamatan bertanggungjawab sebagai pusat pengurusan keselamatan Universiti yang cekap berteraskan kecemerlangan sumber manusia dan teknologi ke arah pencapaian Visi Universiti.


Misi

Misi bahagian ini ialah memberikan perkhidmatan yang Cekap, Mesra dan Berintegriti bagi memastikan persekitaran kampus selamat dari sebarang ancaman dan bahaya.


Objektif

Objektif kami adalah;

1. Memberi  Perkhidmatan Keselamatan kepada warga dan Harta Universiti

2. Menguatkuasakan Peraturan dan Undang-Undang Universiti Secara tepat dan Berkesan

3. Melaksanakan Kawalan Keselamatan yang  Sistematik dan Berterusan

4. Menguruskan Keselamatan Kesihatan dan Kebombaan Universiti yang cekap

Layari portal bahagian keselamatan di sini :  http://www.ums.edu.my/keselamatan