Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Bahagian Perkhidmatan Akademik

BAHAGIAN PERKHIDMATAN AKADEMIK

 

VISI

Menjadi Bahagian yang unggul, berdaya saing dan diiktiraf dalam memberi perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggannya.

 

OBJEKTIF

Memastikan urusan kemasukan, pendaftaran, penjadualan kuliah, maklumat rekod, peperiksaan dan pengijazahan pelajar diurus dengan berkesan berpandukan kepada standard yang ditetapkan seiring dengan matlamat dan objektif universiti.

 

FUNGSI UTAMA

Bahagian ini merupakan penggerak utama universiti dan bertanggungjawab mengurus pengambilan, kemasukan, pendaftaran, maklumat rekod, peperiksaan, pengijazahan pelajar dan konvokesyen serta semua urusan yang berkaitan dengan perkhidmatan dan aktiviti hal ehwal akademik universiti.

Bahagian Perkhidmatan Akademik juga merupakan Urusetia kepada Mesyuarat Senat dan Mesyuarat Jawatankuasa Prasiswazah.

BPA terbahagi kepada empat (4) seksyen seperti berikut :

 

 • Seksyen Promosi, Pengambilan Dan Kemasukan Pelajar
  • Unit Promosi
  • Unit Pengambilan Dan Kemasukan Pelajar

 • Seksyen Pendaftaran,Penjadualan Dan Peperiksaan
  • Unit Pendaftaran Dan Penjadualan
  • Unit Peperiksaan Dan Penilaian

 • Seksyen Pengijazahan Dan Pengurusan Maklumat
  • Unit Pengijazahan
  • Unit Pengurusan Maklumat
  • Unit Pengurusan Graduan

 • Seksyen Pengurusan Senat
  • Unit Keurusetiaan Prasiswazah
  • Unit Keurusetiaan Senat

 • Unit Pentadbiran Dan Kewangan

 

Layari portal Bahagian Perkhidmatan Akademik di sini: http://bpa.ums.edu.my