Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Bahagian Pentadbiran dan Governan

BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN GOVERNAN

Bahagian Pentadbiran dan Governan adalah bahagian yang diamanahkan untuk melaksanakan tadbir urus terbaik (Good Governance) untuk Jabatan dan Universiti bagi memenuhi keperluan pelanggan/ stakeholder.


Objektif

Bagi memenuhi keperluan pelanggan/ stakeholder, Bahagian Pentadbiran dan Governan dapat dicapai  melalui perkara berikut;

1. Pentadbiran dan perkhidmatan am;
2. Pengurusan sistem governan dan dasar;
3. Pengurusan program-program strategik dan kualiti;
4. Pengurusan dan penyimpanan rekod-rekod utama.


Fungsi

Terbahagi kepada empat (2) seksyen seperti berikut;

1. Seksyen Pentadbiran

2. Seksyen Governan