Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Bahagian Pentadbiran dan Governan

BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN GOVERNAN

Bahagian Pentadbiran dan Governan adalah bahagian yang diamanahkan untuk melaksanakan tadbir urus terbaik (Good Governance) untuk Jabatan dan Universiti bagi memenuhi keperluan pelanggan / stakeholder.

Visi

Menjadi sumber rujukan dasar dan tadbir urus

Misi

Memperkasakan tadbir urus baik melalui sistem penyampaian yang bersepadu

Objektif

Bagi memenuhi keperluan pelanggan / stakeholder, Bahagian Pentadbiran dan Governan dapat dicapai  melalui perkara berikut;

1. Memperkasakan tadbir urus Universiti melalui pelaksanaan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti;
2. Memantapkan pengurusan Lembaga Pengarah Universiti;
3. Memantap dan memastikan pengurusan repositori dasar dan rekod-rekod Universiti serta relevan;
4. Menjadi pusat sumber rujukan tadbir urus Universiti.


Fungsi

Terbahagi kepada empat (2) seksyen seperti berikut;

1. Seksyen Pentadbiran

2. Seksyen Governan