Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Terma Rujukan Mesyuarat Bersama Wakil di JFPIU

1.    Pengerusi
Ketua Bahagian Pengurusan Kualiti [BPQ]

2.    Urusetia
Seksyen Jaminan Kualiti BPQ

3.    Keahlian
Wakil Jabatan, Fakulti, Pusat, Institut, Unit di UMS yang terdiri daripada Pegawai Pengurusan dan Profesional.

4.    Kekerapan Mesyuarat
Sekurang-kurangnya 3 kali setahun

5.    Bidang Tugas
a.    Wakil BPQ di JFPIU masing-masing.
b.    Menyampaikan maklumat terkini berkaitan Sistem Pengurusan Kualiti [SPK].
c.    Mewar-warkan aspirasi pengurusan melalui SPK kepada warga JFPIU melalui ketua JFPIU masing-masing.
d.    Memastikan agenda SPK dimasukkan dalam mana-mana mesyuarat peringkat JFPIU bagi membuktikan komitmen pengurusan peringkat JFPIU masing-masing.
e.    Mengemukakan isu-isu peringkat JFPIU untuk perhatian BPQ dan penambahbaikan berterusan BPQ.
f.    Menyelaras projek-projek kreanova peringkat JFPIU masing-masing.