Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Bahagian Sumber Manusia

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

Bahagian Sumber Manusia merupakan bahagian yang bertanggungjawab dalam Memastikan Sumber Tenaga Manusia yang diambil adalah dari golongan yang berbakat, berkemahiran, bermotivasi dan berkelayakan dalam bidang masing-masing.

Sehubungan dengan itu, sepanjang usaha memperkukuh budaya kerja yang cemerlang, Prosedur yang tulus dan kawalan pemantauan yang bersistematik adalah salah satu objektif yang harus diambil kira.


Objektif

Antara objektif kami ialah;

1.Memastikan Sumber Tenaga Manusia yang diambil dari golongan yang berbakat, berkemahiran,bermotivasi dan berkelayakan.

2.Berusaha ke arah memperkukuhkan budaya kerja cemerlang melalui prosedur yang tulus dan kawalan pemantauan yang bersistematik.

3.Berusaha ke arah memaksimumkan tenaga yang melalui latihan yang terancang dan berterusan.

4.Bersedia menyediakan maklumat staf yang terkini, cepat dan tepat pada setiap masa.


Fungsi

Klik pautan di bawah;

1. Sektor Pengurusan Sumber Manusia

2. Sektor Pembangunan Sumber Manusia