Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Visi, Moto dan Objektif

Ke arah mencapai kecemerlangan tadbir urus Universiti
melalaui pembangunan modal insan seiring dengan visi, misi
dan objektif universiti

"BERINFORMASI, BERINTEGRITI, BERKESAN"

Sentiasa berinformasi dalam memberikan perkhidmatan yang
cekap, mesra, berintegriti dan berkesan

- Memperkasakan tabir urus Universiti dengan menggunakan kaedah-kaedah pengurusan inovatif
- Melaksanakan pengurusan sumber manusia secara profesional, cekap dan berkesan
- Memastikan pelaburan sumber manusia memberi pulangan yang wajar
- Memastikan keselamatan warga dan harta Universiti berada di tahap optimum
- Meningkatkan tadbir urus akademik Universiti yang sistematik dan berasaskan kemudahan IT
- Memastikan maklumat rujukan utama sentiasa kemaskini dan relevan