Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

KRA 1 : Memperkukuh Tadbir Urus

Objektif Strategik (SO)Petunjuk Prestasi Utama (KPI)Definisi Operasi
Memperkukuhkan Tadbir Urus Universiti
  • Semakan Struktur Organisasi Sekali Setahun
  • Penerbitan Senarai Peraturan yang Digunapakai oleh UMS
  • Bilangan Semakan dan Audit Pematuhan Melibatkan semua JSPIU (2 tahun sekali)
  • Pengiktirafan Status Autonomi daripada KPT
 
Memperkukuhkan Keurusetiaan Universiti
  • Menyemak Garis Panduan Keurusetiaan (2 kali setahun)
  • Bilangan latihan keurusetiaan mengenai dokumentasi dan bidang kuasa