Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

KRA 2 : Memperkukuh Pengurusan Sumber Manusia Secara Holistik

Objektif Strategik (SO)Petunjuk Prestasi Utama (KPI)Definisi Operasi
Memantapkan Pengurusan Sumber Manusia
  • Bilangan Semakan Keperluan Perjawatan JSPIU
  • Peratus Kakitangan yang Menerima Pengiktirafan dan ganjaran melalui APC, Latihan Berimpak Tinggi, GOP, Attachment dan Kenaikan Pangkat
  • Bilangan Program Pemantapan Kaedah Penilaian Melibatkan PPP dan PPK
  • Semakan Semula Keberkesanan Kaedah Penilaian Prestasi (2 kali setahun)
 
Meningkatkan Kompetensi Kakitangan melalui Program Pembangunan Profesional, Keperluan Perkhidmatan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat
  • Peratus Kakitangan yang mencapai tahap Kompetensi 3.5 (70%) dalam KSA selepas menghadiri latihan
  • Peratus Kakitangan mengikuti latihan wajib dalam perkhidmatan
  • Peratus Kakitangan mencapai mata minima CPD berdasarkan gred jawatan.
  • Peratus Pensyarah berkelayakan PhD dan setara
  • Bilangan Kakitangan Bukan Akademik yang mengikuti Program Sangkutan Jangka Pendek dan Sederhana
  • Bilangan kakitanagan yang menjalani Postdoc/ subkepakaran/sabatikal/fellowship