Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

KRA 3 : Memperkukuh Kepimpinan

Objektif Strategik (SO)Petunjuk Prestasi Utama (KPI)Definisi Operasi
Memperkasakan Pengurusan Bakat dan Pelan Penggantian Universiti
  • Bilangan bakal pemimpin tertinggi yang diprofilkan dalam talent pool UMS
  • Peratus bakal pemimpin yang diprofilkan dalam talent pool UMS
  • Peratus bakal pemimpin menghadiri latihan kepimpinan