Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

KRA 4 : Memperkukuh Sistem Penyampaian

Objektif Strategik (SO)Petunjuk Prestasi Utama (KPI)Definisi Operasi
Meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada pemegang taruh dan pelanggan
 • Peratus perkhidmatan yang telah diautomasikan
 • Indeks kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan
 • Mencapai 5 bintang rating MyMohes
 
Memupuk kreativiti, inovasi dan kualiti di kalangan kakitangan
 • Bilangan penyertaan KIK di peringkat:
  (i) Dalaman
  (ii) Luaran
 • Bilangan KIK yang mendapat penarafan emas di peringkat:
  (i) UMS
  (ii) IPT dan negeri
 • Bilangan JSPIU yang mendapat pensijilan 5S
 • Bilangan aktiviti berkaitan pengiktirafan inovasi
 
Meningkatkan kesedaran alam sekitar di kalangan kakitangan jabatan pendaftar
 • Indeks kesedaran alam sekitar di kalangan kakitangan Jabatan Pendaftar
 
Meningkatkan aktiviti penjimatan
 • Peratus pengurangan kadar penggunaan:
  (i) Air
  (ii) Elektrik
  (iii) Kertas A4 (rim)
 
Meningkatkan penjanaan pendapatan
 • Peratus penjanaan berbanding jumlah peruntukan tahunan