Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

KRA 5 : Memperkukuh Kualiti Maklumat

Objektif Strategik (SO)Petunjuk Prestasi Utama (KPI)Definisi Operasi
Meningkatkan ketepatan maklumat
  • Peratusan pengemaskinian data HRMIS
  • Peratusan pengguna yang menggunakan sistem HROnline
 
Meningkatkan kawalan keselamatan maklumat
  • Peratus JSPIU yang mematuhi sepenuhnya sistem pengurusan fail terkini