Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

KRA 6 : Memperkasa Tahap Keselamatan & Harta Universiti

Objektif Strategik (SO)Petunjuk Prestasi Utama (KPI)Definisi Operasi
Mengurangkan kes salahlaku berat dalam kampus
  • Bilangan kes salahlaku berat yang dilaporkan
  • Bilangan Rakan Keselamatan berdaftar
 
Meningkatkan tahap kawalan keselamatan
  • Bilangan lokasi strategik yang dipantau menggunakan CCTV
  • Bilangan operasi keselamatan