Bahasa MelayuEnglish (UK)

buletin

Facebook

Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)

Panduan Pelaksanaan LEAN Universiti Malaysia Sabah 2020

Muat Turun - Panduan

images/Garis_Panduan_Pertukaran_Tempat_Bertugas_Kakitangan_Pentadbiran

Kategori
Tajuk Muatturun
Buku Panduan
1. Buku Peraturan Pentadbiran Universiti Malaysia Sabah (1994 - 2016)
2. Buku Panduan Pekerja UMS (Dalam Pengemaskinian)
Garis Panduan 1. Garis Panduan Bagi menggalakkan Mobiliti Tenaga Pelajar
2. Kriteria-Kriteria Khusus Pencalonan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan
3. Taklimat Garis Panduan Pencalonan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan
4. Garis Panduan Penggurusan Perkhidmatan Pos
5. Prosedur Tuntutan Ganti Rugi Terhadap Pelanggar Kontrak Biasiswa Dan Latihan UMS (Pindaan) 2014
6. Garis Panduan Pertukaran Tempat Bertugas Kakitangan Pentadbiran