Pekeliling

Bil. Tajuk Muatturun
Bil.1/2004 Larangan Merokok Di Universiti Malaysia Sabah  
Bil.2/2004 Kemudahan Tambang Mengiringi Jenazah Kepada Keluarga Pegawai Yang Bertukar Wilayah  
Bil.3/2004 Pemilikan Dan Perisytiharan Harta Oleh Pegawai Awam  
Bil.4/2004 Mengumpul/Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Tidak Dapat Diambil Pada Tahun 2003 Dan Untuk Tujuan Gentian Wang Tunai  
Bil.6/2004 Mengumpul/Membawa Ke Hadapan Cuti Rehat Yang Dapat Diambil Pada Tahun 2004 Ke Tahun 2005 Dan Untuk Tujuan Gantian Wang Tunai